Horarios Grado IyD 15-16

 

GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2015/2016

PLAN NUEVO

 

PRIMEIRO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 5 Expositiva e Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e  6 (GR1: Información e  Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL  

INTRODUCCIÓN Á HISTORIA

XESTIÓN DA INFORMACIÓN: FUNDAMENTOS E TEORÍA  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Introducción á Ética GR1

Introducción á Antropoloxía sociocultural GR2

Informática Aplicada

GR1

Introducción á Historia GR2

Introducción á Antropoloxía sociocultural GR1

Xestión da Información: Fundamentos e  

GR2

Introducción á Ética

GR2

 

12,30-

14,00

INTRODUCCIÓN Á ÉTICA

Introducción á Historia GR1

Informática Aplicada GR2

Xestión da Información: Fundamentos e  Teoría

GR1

INFORMÁTICA APLICADA  

PRIMEIRO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 5 Expositiva y Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) y 6 (GR1: Información y Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 SOCIOLOXÍA SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOGÍA ARQUIVÍSTICA

Técnicas Historiográficas

GR1

Sistema do Coñecemento GR2

 

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Socioloxía GR1

Arcquivística

GR1

Socioloxía GR2

Bibliografía e Fontes da Información

GR1

Técnicas Historiográficas

GR2

Sistema do coñecemento

GR1

 

12,30-

14,00

TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

Arcquivística

GR2

Bibliografía e Fontes da Información

GR2

BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas en tres grupos