EXAMES DO  PRIMEIRO CURSO COMÚN AOS GRAOS EN  HUMANIDADES E EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2015/2016

Plan de estudos novo

 

 

1º cuadrimestre, Xaneiro

 8 a 22 de Xaneiro

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 8 12 h. 6
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA 11 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 15 12 h. 6
 XESTIÓN DA INFORMACION : FUNDAMENTOS E TEORÍA 20 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 22 12 h. 6


EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2015/2016

 

                                                  

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 3 de Xuño

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 23 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 20 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 26 12 h. 6
ARQUIVÍSTICA 25 16 h. 6
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN 24 12 h. 6

EXAMES  GRAO EN HUMANIDADES CURSO 2015/2016

                                                  Convocatoria final, Xullo

 

                                                    27 Xuño a 15 Xullo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
 ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 1 10 h. 6
TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 28 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 6 12 h. 6
XESTIÓN DA INFORMACION ; FUNDAMENTOS E TEORÍA 7 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 8 12 h. 6
INTRODUCCIÓN Á ÉTICA 29 10 h. 6
SOCIOLOXÍA 13 10 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 12 h. 6
ARQUIVÍSTICA 15 10 h. 6
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN 30 12 h. 6