GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2015/2016

PLAN ANTIGUO

 

PRIMEIRO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 5 Expositiva e Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) e 6 (GR1: Información e  Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 INTRODUCCIÓN Á ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL

XEOGRAFÍA HUMANA

INTRODUCCIÓN Á HISTORIA

FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Introducción á Antropoloxía sociocultural

Informática Aplicada

Introducción á Antropoloxía sociocultural

   

12,30-

14,00

Xeografía Humana

Introducción á Historia

Fundamentos de Teoría e Xestión da Información INFORMATICA APLICADA  

PRIMEIRO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 5 Expositiva y Aulas interactivas 5 (GR2: Humanidades) y 6 (GR1: Información y Documentación)

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 SOCIOLOXÍA SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOGÍA LITERATURA ESPAÑOLA Xestión de empresas e Institucións Culturais  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Socioloxía

INGLÉS APLICADO

Literatura Española GR1

Sistema do Coñecemento  

12,30-

14,00

Inglés aplicado XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS      

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas en tres grupos


GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2014/2015

 

SEGUNDO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 9

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 ANÁLISE DOCUMENTAL ESTADÍSTICA Estadística    

10,45-

11,00

  DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30

Documentación Xeral

Biblioteconomía

DOCUMENTACIÓN XERAL Informática Documental  

12,30-

14,00

BIBLIOTECONOMÍA INFORMÁTICA DOCUMENTAL   Análise documental  

SEGUNDO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 9

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 –10,45     ARQUIVÍSTICA Aspectos Xurídicos de Acceso á Información  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00–12,30

ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN

Catalogación Descritiva de Documentos Especiais Análise Documental de Contido ANÁLISE DOCUMENTAL DE CONTIDO  

12,30-

14,00

CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ESPECIAIS

Arquivística

Bibliografía e Fontes de información BIBLIOGRAFÍA E FONTES DE INFORMACIÓN  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2014/2015

TERCER CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 7

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45 FONTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS   CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS    

10,45-

11,00

  DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN XESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Xestión de documentos administrativos Fontes de información especializadas  

12,30-

14,00

BASES DE DATOS DOCUMENTAIS Planificación e xestíón de unidades de información Bases de datos documentais Catalogación formal de documentos electrónicos  

TERCER CURSO – SEGUNDO CUATRIMESTRE

AULA 7

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45     LINGUAXES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓXICAS Linguaxes de indización terminolóxicas  

10,45-

11,00

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
11,00 – 12,30 XESTIÓN DA COLECCIÓN Estudos de usuarios XESTIÓN DA CALIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DOCUMENTAIS Xestión da calidade nas organizacións documentais  

12,30-

14,00

ESTUDOS DE USUARIOS Xestión da Colección LINGUAXES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICAS Linguaxes de clasificación alfanuméricas  

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas


GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Curso 2014/2015

CUARTO CURSO – PRIMEIRO CUATRIMESTRE

AULA 8

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

11,00 – 12,30 BIBLIOTECAS DIXITAIS ADMINISTRACIÓN DE ARQUIVOS HISTÓRICOS Bibliotecas dixitais Administración de Arquivos Históricos  

12,30-

14,00

PREVENCIÓN E CONSERVACIÓN DOCUMENTAL ARQUIVOS MUNICIPAIS Arquivos Municipais Prevención e Conservación Documental  
           
16,30-18:00 Arquivos de Empresas Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía ARQUIVOS DE EMPRESAS

FONTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA

 
18:00-19:30

DESEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA Deseño de recursos informativos en web Recuperación e avaliación de información electrónica  

CUARTO CURSO – SEGUNDO  CUATRIMESTRE

AULA 8

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

9,15 – 10,45   TÉCNICAS DOCUMENTAIS APLICADAS  Á INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA      

10,45-

11,00

  DESCANSO DESCANSO    
11,00 – 12,30   PROMOCIÓN DE SERVIZOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN Técnicas documentais aplicadas  á investigación científica    

12,30-

14,00

    Promoción de Servizos en Unidades de Información    

En MAYÚSCULAS clases Expositivas

En minúsculas clases interactivas