EXAMES DO GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2015/2016

 

 

Plan de estudos antigo

 

 

1º cuadrimestre, Xaneiro

 

Datas de exames:   8-22 Xaneiro

 

Plan antigo

 

 

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
INTRODUCIÓN A LA ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 8 12 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 13 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 15 12 h. 6
FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACION 20 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 22 12 h. 6
SEGUNDO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
DOCUMENTACIÓN XERAL 8 16 h. 9
BIBLIOTECONOMIA 12 12 h. 9
ANÁLISE DOCUMENTAL 14 12 h. 9
ESTADÍSTICA 19 12 h. 9
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 21 12 h. 9
TERCER CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
XESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 8 16 h. 7
CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 13 16 h. 7
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 15 16 h. 7
FONTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS 20 16 h. 7
BASES DE DATOS DOCUMENTAIS 22 16 h. 7
CUARTO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
POLÍTICAS DE INFORMACIÓN (sen docencia) 8 16 h. 8
BIBLIOTECAS DIXITAIS 8 18 h. 8
RECUPERACION E AVALIACION DE INFORMACION ELECTRONICA 12 16 h. 8
ARQUIVOS DE EMPRESAS 12 16 h. 8
FONTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 16 h. 8
NATUREZA E EVOLUCIÓN DAS UNIDADES DE INFORMACIÓN (sen docencia) 15 16 h. 8
DESEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB 15 18 h. 8
ADMINISTRACIÓN DE ARQUIVOS HISTÓRICOS 19 16 h. 8
ARQUIVOS MUNICIPAIS 21 16 h. 8
PREVENCIÓN E CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 22 16 h. 8


EXAMES  GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2015/2016

 

                                                  

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 3 de Xuño

Plan antigo

 

 

 

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
LITERATURA ESPAÑOLA 19 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 20 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 26 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS 27 12 h. 6
INGLÉS APLICADO 3 12 h. 6

 

 

SEGUNDO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
ANALISE DOCUMENTAL DE CONTIDO 18 12 h. 9
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN 24 12 h. 9
ARQUIVISTICA 25 16 h. 6
CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ESPECIAIS 27 12 h. 9
ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN 2 12 h. 9
TERCER CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
LINGUAXES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓXICAS 19 16 h. 7
ESTUDOS DE USUARIOS 20 16 h. 7
XESTIÓN DA COLECCIÓN 26 16 h. 7
LINGUAXES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICAS 31 16 h. 7
XESTIÓN DA CALIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DOCUMENTAIS 3 16 h. 7
CUARTO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (sen docencia) 18 16 h. 8
PROMOCIÓN DE SERVIZOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN 25 16 h. 8
TÉCNICAS DOCUMENTAIS APLICADAS  Á INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 16 h. 8


EXAMES GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CURSO 2015/2016

Convocatoria final, Xullo

 

27 de Xuño- 15 de Xullo

Plan antigo

 

 

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
INTRODUCIÓN A LA ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 1 12 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 30 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 6 12 h. 6
FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACION 7 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 8 12 h. 6
LITERATURA ESPAÑOLA 4 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 13 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS 15 12 h. 6
INGLÉS APLICADO 29 12 h. 6
SEGUNDO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
DOCUMENTACIÓN XERAL 1 16 h. 9
BIBLIOTECONOMIA 7 16 h. 9
ANÁLISE DOCUMENTAL 6 16 h. 9
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DE INFORMACIÓN 30 12 h. 6
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 8 16 h. 9
ANALISE DOCUMENTAL DE CONTIDO 5 16 h. 9
ESTATISTICA 13 16 h. 9
ARQUIVISTICA 15 10 h. 9
CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ESPECIAIS 14 16 h. 9
ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN 29 16 h. 9
TERCER CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
XESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 12 h. 7
CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 30 12 h. 7
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 6 12 h. 7
FONTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS 7 12 h. 7
BASES DE DATOS DOCUMENTAIS 8 12 h. 7
LINGUAXES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓXICAS 5 16 h. 7
ESTUDOS DE USUARIOS 13 12 h. 7
XESTIÓN DA COLECCIÓN 14 12 h. 7
LINGUAXES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICAS 12 12 h. 7
XESTIÓN DA CALIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DOCUMENTAIS 29 12 h. 7


EXAMES GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CURSO 2015/2016

Convocatoria final, Xullo

27 de Xuño- 15 de Xullo

Plan antigo

 

 

CUARTO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
POLÍTICAS DE INFORMACIÓN (sen docencia) 1 16 h. 8
BIBLIOTECAS DIXITAIS 1 16 h. 8
RECUPERACION E AVALIACION DE INFORMACION ELECTRONICA 30 16 h. 8
ARQUIVOS DE EMPRESAS 5 16 h. 8
FONTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 6 16 h. 8
NATUREZA E EVOLUCIÓN DAS UNIDADES DE INFORMACIÓN (sen docencia) 7 16 h. 8
DESEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB 7 16 h. 8
ADMINISTRACIÓN DE ARQUIVOS HISTÓRICOS 8 16 h. 8
ARQUIVOS MUNICIPAIS 4 18 h. 8
PREVENCIÓN E CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 13 16 h. 8
DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 14 16 h. 8
PROMOCIÓN DE SERVIZOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN 15 16 h. 8
TÉCNICAS DOCUMENTAIS APLICADAS  Á INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 29 16 h. 8