Exames IyD Antigo 2016 2017

Modificado según o aprobado en Xunta de Facultade

(28/12/2016)

EXAMES DO GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2016/2017

Plan de estudos antigo

1º cuadrimestre, Xaneiro

Datas de exames:   9-23 Xaneiro

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
INTRODUCIÓN A LA ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 9 12 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 12 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 16 12 h. 6
FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACION 19 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 23 12 h. 6
SEGUNDO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
DOCUMENTACIÓN XERAL 12 12 h. 2
BIBLIOTECONOMIA 23 12 h. 2
ANÁLISE DOCUMENTAL 14 12 h. 9
ESTADÍSTICA 19 12 h. 9
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 16 12 h. 2
TERCER CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
XESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 10 16 h. 7
CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 17 12h. 7
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 16 16 h. 7
FONTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS 20 16 h. 7
BASES DE DATOS DOCUMENTAIS 23 16 h. 7
CUARTO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
POLÍTICAS DE INFORMACIÓN 10 16 h. 8
BIBLIOTECAS DIXITAIS 12 18 h. 8
RECUPERACION E AVALIACION DE INFORMACION ELECTRONICA 16 16 h. 8
ARQUIVOS DE EMPRESAS 19 16 h. 8
FONTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 23 16 h. 8

NATUREZA E EVOLUCIÓN DAS UNIDADES DE INFORMACIÓN

16 16 h. 8
DESEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB 13 18 h. 8
ADMINISTRACIÓN DE ARQUIVOS HISTÓRICOS 17 16 h. 8
ARQUIVOS MUNICIPAIS 19 10 h. 8
PREVENCIÓN E CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 20 16 h. 8


EXAMES  GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

CURSO 2016/2017

                                                  

2º cuadrimestre, 18 de Maio a 2 de Xuño

Plan antigo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
LITERATURA ESPAÑOLA 18 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 19 12 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 26 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS 30 12 h. 6
INGLÉS APLICADO 2 12 h. 6

SEGUNDO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
ANALISE DOCUMENTAL DE CONTIDO 12 12 h. 9
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DA INFORMACIÓN 30 12 h. 9
ARQUIVISTICA 22 12 h. 6
CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ESPECIAIS 29 12 h. 9
ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN 14 12 h. 9
TERCER CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
LINGUAXES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓXICAS 19 16 h. 7
ESTUDOS DE USUARIOS 22 16 h. 7
XESTIÓN DA COLECCIÓN 26 16 h. 7
LINGUAXES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICAS 30 16 h. 7
XESTIÓN DA CALIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DOCUMENTAIS 2 16 h. 7
CUARTO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 19 16 h. 8
PROMOCIÓN DE SERVIZOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN 23 16 h. 8
TÉCNICAS DOCUMENTAIS APLICADAS  Á INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 25 12 h. 8


EXAMES GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CURSO 2016/2017

Convocatoria final, Xullo

26 de Xuño- 14 de Xullo

Plan antigo

PRIMEIRO CURSO
Materia Día Hora Aula
INTRODUCIÓN A LA ANTROPOLOXÍA SOCIOCULTURAL 4 10 h. 6
XEOGRAFÍA HUMANA 27 12 h. 6
INTRODUCCIÓN A HISTORIA 6 12 h. 6
FUNDAMENTOS DE TEORÍA E XESTIÓN DA INFORMACION 6 12 h. 6
INFORMÁTICA APLICADA 10 12 h. 6
LITERATURA ESPAÑOLA 4 12 h. 6
SOCIOLOXÍA 13 10 h. 6
SISTEMA DO COÑECEMENTO: FILOSOFÍA, CIENCIA E TECNOLOXÍA 14 12 h. 6
XESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIÓNS CULTURAIS 30    10 h. 2
INGLÉS APLICADO 28 12 h. 6
SEGUNDO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
DOCUMENTACIÓN XERAL 28 16 h. 2
BIBLIOTECONOMIA 26 16 h. 2
ANÁLISE DOCUMENTAL 27 16 h. 9
BIBLIOGRAFÍA E FONTES DE INFORMACIÓN 30 12 h. 6
INFORMÁTICA DOCUMENTAL 4 16 h. 2
ANALISE DOCUMENTAL DE CONTIDO 12 16 h. 9
ESTATISTICA 5 16 h. 9
ARQUIVISTICA 11 10 h. 6
CATALOGACIÓN DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ESPECIAIS 29 16 h. 9
ASPECTOS XURÍDICOS DE ACCESO Á INFORMACIÓN 14 16 h. 9
TERCER CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
XESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 27 12 h. 7
CATALOGACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 29 12 h. 7
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 30 12 h. 7
FONTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS 4 12 h. 7
BASES DE DATOS DOCUMENTAIS 6 12 h. 7
LINGUAXES DE INDIZACIÓN TERMINOLÓXICAS 10 16 h. 7
ESTUDOS DE USUARIOS 12 12 h. 7
XESTIÓN DA COLECCIÓN 14 12 h. 7
LINGUAXES DE CLASIFICACIÓN ALFANUMÉRICAS 28 12 h. 7
XESTIÓN DA CALIDADE NAS ORGANIZACIÓNS DOCUMENTAIS 5 12 h. 7

EXAMES GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CURSO 2016/2017

Convocatoria final, Xullo

26 de Xuño- 14 de Xullo

Plan antigo

CUARTO CURSO INFORMACION E DOCUMENTACION
Materia Día Hora Aula
POLÍTICAS DE INFORMACIÓN 26 16 h. 8
BIBLIOTECAS DIXITAIS 27 16 h. 8
RECUPERACION E AVALIACION DE INFORMACION ELECTRONICA 28 16 h. 8
ARQUIVOS DE EMPRESAS 29 16 h. 8
FONTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 30 16 h. 8
NATUREZA E EVOLUCIÓN DAS UNIDADES DE INFORMACIÓN 13 16 h. 8
DESEÑO DE RECURSOS INFORMATIVOS EN WEB 4 16 h. 8
ADMINISTRACIÓN DE ARQUIVOS HISTÓRICOS 5 12 h. 8
ARQUIVOS MUNICIPAIS 6 10 h. 8
PREVENCIÓN E CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 7 16 h. 8
DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 10 16 h. 8
PROMOCIÓN DE SERVIZOS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN 11 16 h. 8
TÉCNICAS DOCUMENTAIS APLICADAS  Á INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 14 16 h. 8