Grao en Información e Documentación: Tribunais

 

Unha vez reunida a comisión delegada de Docencia e Calidade da Facultade de Humanidades e Documentación en reunión ordinaria con data de  4 de Decembro de 2014, acórdase a seguiente composición dos tribunais encargados de avaliar os Traballos de Fin de Grao