Comisións

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS PERMANENTES
FACULTADE DE HUMANIDADES

Xunta de Facultade (21 de setembro de 2015).

 

COMISIÓN ACADÉMICA  (COMISIÓN DE DOCENCIA E CALIDADE)* **

 

Presidente 

Decano (ou persoa en quen delegue) 

 

Membro Nato                     

Responsable administración do Centro (voz, non voto)

 

Profesorado 

Carmen Fernández Casanova
Juan Luis Montero Fenollós

José Leira López 

María Rocío Ameneiros Rodríguez

 

PAS 

Vacante

 

Alumnado 

Laura García Pose

 

*A secretaria académica do Centro incorporarase como secretaria por defecto na comisión académica, aínda que con voz pero sen voto. 

** Nas reunións relativas á asuntos de Calidade e Planificación estratéxica, O/A Vicedecano/a de Calidade do Centro incorporarase por defecto na comisión, aínda que con voz pero sen voto.

 

 

 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

 

Presidente                           

Decano (ou persoa en quen delegue)

 

Membro Nato                     

Responsable Biblioteca (voz, non voto)

 

Profesorado                         

Viviana Fernández Marcial
Rosa Consolación Martín Vaquero

Rocío Ameneiros Rodríguez 

Elena Alfaya Lamas

 

PAS                                         

Pilar Comesaña Pérez 

 

Alumnado                            

Laura García Pose

 

 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS

 

Presidente 

Decano (ou persoa en quen delegue)

 

Membro nato

Responsable de asuntos económicos (voz, non voto)

 

Profesorado 

Manuel Reyes García Hurtado
Viviana Fernández Marcial
José María López Vizoso  

Manuela del Pilar Santos Pita

 

PAS 

Pilar Comesaña Pérez

 

Alumnado 

Laura García Pose

 

 

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E COMUNICACIÓNS

 

Presidente 

Decano (ou persoa en quen delegue)

 

Profesorado 

Paz Romero Portilla
Manuel Reyes García Hurtado
José Leira López
María del Carmen Pérez Pais  

 

PAS 

Juana Cacharrón Bao

 

Alumnado 

Laura García Pose

 

 

 

COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

(pasa a ter o estatuto e a estrutura dunha comisión permanente, pendente modificación RRI)

 

Presidente 

Decano (ou persoa en quen delegue)

 

Profesorado 

José Carlos Santos Paz
José Leira López

Elena Alfaya Lamas

Rocío Ameneiros Rodríguez

 

PAS 

Pilar Comesaña Pérez

 

Alumnado 

Laura García Pose