Doble Grado Hum+Infodoc

Doble Grado/Simultaneidade en Humanidades+Información e Documentación

Aprobación en Xunta de Facultade

Análisis previo

Proposta para Comisión de Docencia e Calidade do centro

Proposta ao Consello de Goberno da UDC (Marzo de 2017)