Plan de Formación de Profesorado 2017

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO EN DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

RELACIÓN DE CURSOS ACORDO VOAID-CUFIE-FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN

cursos dO CUFIE NO ámbito da teleformación

DATAS TÍTULO DOCENTE

22, 23 e 24 Novembro

16:00-20:00 h

A ferramenta Moodle para docentes da UDC (nivel inicial) Ángel Fernández Leal  

19, 20 e 21  decembro

16:00-20:00 h

Produción de vídeos educativos Xacobo de Toro Con preferencia para docentes de Humanidades

10, 11, 12 xaneiro

16:00-20:00 h

A ferramenta Moodle para docentes da UDC (nivel avanzado) Francisco Pais Suárez

21 febreiro de 16:00-20:00 h

22 de febreiro de 9:30-13.30 e de 16:00-20:00h

Virtualización da docencia

Iván Sarmiento Montenegro

Con preferencia para docentes de Humanidades

1-30 marzo (virtual)

Sesión presencial: 30 marzo 16:00-20:00h

Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia Ana M. Peña Cabanas Impartiéndose actualmente (Enero de 2017) en una edición especial virtual e in situ en la Facultad de Humanidades y Documentación.

1-30 maio (virtual)

Identidade dixital e entornos persoais de aprendizaxe David Fociños Fernández
24 maio de 16:00-20:00 h e 25 maio de 9:30-13.30 e de 16:00-20:00h

Docencia semipresencial e en rede

Antonio Bartolomé Pina

Con preferencia para docentes de Humanidades

13, 14 e 15 de xuño

de 9:30-13.30

Aplicación de Moodle a unha materia

Juan Carlos Brenlla Blanco