Doble Grado Hum+Turismo

Doble Grado/Simultaneidade en Humanidades+Turismo

Aprobación en Xunta de Facultade

Análisis previo

Proposta para Comisión de Docencia e Calidade do centro

Proposta ao Consello de Goberno da UDC (Marzo de 2018)