Calendario académico

Curso 2014-15

Calendario único para tódalas titulacións da Facultade (Grao, mestrados e Licenciatura en Documentación).

Usarase o calendario para as titulacións non adaptadas o EEES somentes para os exames extraordinario de Decembro e Fin de Carreira das titulacións de Diplomatura e Licenciatura

 

Curso 2013-14

Calendario único para tódalas titulacións da Facultade (Grao, mestrados e Licenciatura en Documentación).

Usarase o calendario para as titulacións non adaptadas o EEES somentes para os exames extraordinario de Decembro e Fin de Carreira das titulacións de Diplomatura e Licenciatura