Aula Informática

 

CURSO 2012/2013––PRIMEIRO CUADRIMESTRE

HORA LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES

9:15

10:45 H

 

11:00 12:30 H

 

Informática Aplicada
12:30 14:00 H    
16:30 18:00 H    
18:00 19:30 H
   

 

 

CURSO 2012/2013––SEGUNDO CUADRIMESTRE

HORA LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES

9:15

10:45 H

 
11:00 12:30 H
12:30 14:00 H  
16:30 18:00 H
18:00 19:30 HInformática Aplicada

Informática Aplicada (hasta 12:30)