Acordos Xunta de Facultade

 

Ano 2014

 

Xunta Ordinaria de 20-3-2014

- Aprobación da proposta de límite de prazas para as titulacions do centro para o curso académico 2014-2015

- Nomeamento do responsable do mestrado universitario en ciencias documentais no contorno dixital

- Nomeamento de membros das comisións da facultade

Xunta Extraordinaria de 20-2-2014

- Aprobación do PDA da Facultade para o curso académico 2014-2015

 

Ano 2013

Xunta Ordinaria de 16-12-2013

- Proposta de premios extraordinarios do curso 2012-13

Xunta Extraordinaria de 18-11-2013

- Aprobación da proposta de agrupación das titulacións de grao da facultade

Xunta Ordinaria de 27-6-2013

- Designación dos membros da Comisión de Garantía de Calidade do centro
- Aprobación dos horarios e calendarios académicos para o curso 2013/2014

Xunta Ordinaria de 22-5-2013

- Ronovación das Comisións da Facultade

Xunta Extraordinaria de 16-4-2013

- Aprobación da proposta de límite de prazas para as titulacions do centro para o curso académico 2013-2014

Xunta Extraordinaria de 5-4-2013

- Aprobación do PDA da Facultade para o curso académico 2013-2014

Xunta Extraordinaria de 3-4-2013

- Apróbase propoñer a D. Manuel Recuero Astray como decano da Facultade